Tóm tắt lý thuyết, bài tập và lời giải Phân tích hoạt động kinh doanh & chuẩn đoán doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 NG527N 2010
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2010
Mô tả
309tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phân tích kinh doanh
Ngày cập nhật
22/11/2011 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng năng lực sản xuất kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm à chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và hàng hóa, lợi nhuận và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích hoạt động đầu tư tài chính và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình hình tài chính và chuẩn đoán doanh nghiệp. Ngoài hệ thống bài tập và lời giải, cuốn sách còn trình bày các bài tập tổng hợp và câu hỏi trắc nghiệm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014953  Còn  Rỗi          
100014954  Còn  Rỗi          
100014955  Còn  Rỗi          
100014956  Còn  Rỗi          
100014957  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 144