Thư viện Lạc Hồng
Nếp cũ: trẻ em chơi

Ký hiệu xếp giá
394.095 97T406A
Dewey
394.095 97
Xuất bản
1. - Nxb. Trẻ, 2011
Mô tả
495tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
vă hóa dân gian, văn hóa Việt Nam
Ngày cập nhật
22/11/2011 02:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm 3 phần: Phần 1 giới thiệu những trò chơi trong nhà: hím à, ẩn trốn, kéo cưa, lừa xẻ, ô quan, đánh chắt…; Phần 2 giới thiệu những trò chơi ngoài trời: dung dăng dung dẻ, thả đỉa ba ba, kéo co, nhảy cò cò…; Phần Phụ lục giới thiệu những trò chơi trong những dịp đặc biệt. Về mặt hình thức các trò chơi được tác giả phân loại rõ ràng, khoa học về loại hình và lứa tuổi tham gia trò chơi; về mặt nội dung các trò chơi được giới thiệu cụ thể ý nghĩa, nguồn gốc, ích lợi cũng như giới hạn của trò chơi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014986  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1846