Thư viện Lạc Hồng
Quản trị quan hệ công chúng: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
659.2L566V
Dewey
659.2
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Trường đại học kinh tế quốc dân, 2011
Mô tả
479tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quan hệ công chúng
Ngày cập nhật
23/11/2011 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập sách này nghiên cứu bản chất, quy luật hoạt động, phương pháp kỹ thuật và công cụ của quan hệ công chúng cũng như mối quan hệ giữa công chúng với các hoạt động khác trong tổ chức và ngoài xã hội. Sách gồm các chương: Chương I: Bản chất quan hệ công chúng. Chương II: Cơ sở lý thuyết về quan hệ công chúng. Chương III: Nghiên cứu về quan hệ công chúng. Chương IV: Công chúng và công luận. Chương V: Quan hệ công chúng và pháp luật. Chương VI: phương pháp kỹ thuật thực hiện mục tiêu QHCC quảng cáo – thông báo & xuất bản. Chương VII: Phương pháp kỹ thuật thực hiện mục tiêu QHCC tổ chức sự kiện – công nghệ. Chương VIII: Kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng. Chương IX: Khủng hoảng và sự tín nhiệm. Chương X: chiến dịch quan hệ công chúng. Chương XI: Đạo đức và trách nhiệm quan hệ công chúng Chương XII: Các trào lưu QHCC.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014989  Còn  Rỗi          
100014990  Còn  Rỗi          
100014991  Còn  Rỗi          
100014992  Còn  Rỗi          
100014993  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 531