Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế, tài chính doanh nghiệp: chế độ kế toán, kiểm toán, thuế 2011 trong các loại hình doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15H561D
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2011
Mô tả
475tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, thuế
Ngày cập nhật
24/11/2011 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những phần chính sau: hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính doanh nghiệp; hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế, tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp; hướng dẫn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ; quy định mới nhất về kiểm toán; quy chế mới về tài chính, tín dụng, khấu hao các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi; quy định mới nhất về thuế, quản lý hóa đơn, chứng từ 2011; chính sách mới về ưu đãi, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015010  Còn  Rỗi          
100015011  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1107