Thư viện Lạc Hồng
Tax: biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
343.597 056T100B
Dewey
343.597 056
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả
1167tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuế, xuất khẩu, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng
Ngày cập nhật
24/11/2011 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm: Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và đối xử ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại hàng hoá với Việt Nam; Bố cục biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu; Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam; Văn bản tham chiếu hệ thống các quyết định liên quan đến biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu và thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014999  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1444