Thư viện Lạc Hồng
Vi sinh vật học

Ký hiệu xếp giá
579 Vi-H
Dewey
579
Xuất bản
Tái bản lần thứ ba. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
519tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nguyên thuỷ Chương 3: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân thật Chương 4: Virut Chương 5: Dinh dưỡng của vi sinh vật Chương 6: Trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật Chương 7: Các quá trình sinh tổng hợp và cố định nitơ Chương 8: Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật Chương 9: Di truyền học vi sinh vật Chương 10: Miễn dịch
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1912