Thư viện Lạc Hồng
Thực tập : Vi sinh vật học

Ký hiệu xếp giá
5790.076Vi-H
Dewey
5790.076
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả
145tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Chuẩn bị dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh vật Bài 2: Phân lập chủng vi sinh vật thuần khiết Bài 3: Quan sát hình dạng tế bào vi khuẩn Bài 4: Nhuộm Gram Bài 5: Nội bào tử của vi khuẩn Bài 6: Tiên mao của vi khuẩn Bài 7: Nhận dạng một số nấm mốc thường gặp Bài 8: Nấm men Bài 9: Đo sinh trưởng của vi sinh vật Bài 10: Nhu cầu về dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng của vi sinh vật Bài 11: Vi khuẩn chỉ thị độ nhiễm bẩn nước Bài 12: Vi sinh vật đất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002579  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1268