Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ xử lý nước thải : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
628.3Co-T
Dewey
628.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
332tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự ô nhiễm môi trường nước Chương 2: Các phương pháp xử lý nước thải Chương 3: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002395  Còn  Rỗi          
100002396  Còn  Rỗi          
100002397  Còn  Rỗi          
100003621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 563