Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí

Ký hiệu xếp giá
628.530 28Ky-K
Dewey
628.530 28
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
236tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 10:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cơ sở thủy khí động lực Phần 2: Các phương pháp lọc bụi Phần 3: Làm sạch khí bằng hóa học Phần 4: Các sơ đồ công nghệ lọc bụi và làm sạch khí trong công nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002414  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1415