Thư viện Lạc Hồng
Sinh lý học Người và Động vật

Ký hiệu xếp giá
621.076 Si-V
Dewey
621.076
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
408tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 10:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Sinh lý tế bào Chương 3: Sinh lý Máu Chương 4: Sinh lý tuần hoàn Chương 5: Sinh lý hô hấp Chương 6: Sinh lý tiêu hoá Chương 7: Chuyển hoá vật chất và năng lượng điều hoà thân nhiệt Chương 8: Sinh lý bài tiết Chương 9: Sinh lý nội tiết Chương 10: Sinh lý sinh dục và sinh sản Chương 11: Sinh lý các cơ quan cảm giác Chương 12: Sinh lý cơ và dây thần kinh Chương 13: Sinh lý thần kinh Chương 14: Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002539  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 405