Thư viện Lạc Hồng
Văn học Anh

Ký hiệu xếp giá
828.090 4 Va-A
Dewey
828.090 4
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Mô tả
125tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/07/2004 05:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1 : The old English Period (before 1066) Chapter 2 : Middle English Period (11-15th cantury) Chapter 3 : The Elizabethans (16th century). Chapter 4 : The Puritan Age (the 17th century). Chapter 5 : The Eighteenth Century. Chapter 6 : Romanticism. Chapter 7 : The Victorian Age (the 19th century). Chapter 8 : The Twentieth Century.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000100  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 450