Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sinh học: những kiến thức cơ bản

Ký hiệu xếp giá
660.601 Co-H
Dewey
660.601
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Giáo dục, 2001
Mô tả
241tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm về công nghệ sinh học Chương 2: Công nghệ sinh học và vấn đề năng lượng tái sinh từ khối Chương 3: Công nghệ sinh học trong công nghiệp thực phẩm và sản suất hoá chất Chương 4: Công nghệ sinh học và vật liệu Chương 5: Công nghệ sinh học và vấn đề bảo vệ môi trường Chương 6: Di truyền học và công nghệ sinh học Chương 7: Công nghệ sinh học và Y học Chương 8: Công nghệ sinh học trong sản suất nông nghiệp Chương 9: Công nghệ nuôi cấy tế bào Chương 10: HIện trạng phát triển công nghệ sinh học và triển vọng phát triển nền CNSH Việt Nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002542  Còn  Rỗi          
100002543  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 606