Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn Anh - BS 1377:1990 - T1

Ký hiệu xếp giá
620.191 04Ca-D
Dewey
620.191 04
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
280tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 11:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
0. Giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và đơn vị 3. Phân loại đất 4. Thiết bị 5. Nguyên vật liệu 6. Các yêu cầu về môi trường 7. Chuẩn bị mẫu thử xóa trộn cho thí nghiệm 8. Chuẩn bị mẫu nguyên trạng cho thí nghiệm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002419  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1517