Thư viện Lạc Hồng
Đường đến kết quả: thiết kế và thực hiện các đánh giá phát triển hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
338.91M400L
Dewey
338.91
Xuất bản
1. - Washington: Ngân hàng thế giới, 2009
Mô tả
560tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phát triển kinh tế
Ngày cập nhật
18/02/2012 01:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Đánh giá phát triển là một cấu trúc trong bức tranh về đánh giá rộng hơn. Đánh giá công tác giảm nghèo, toàn cầu hóa và những tác động của nó đến người nghèo, tác động của sự nóng lên ở quy mô toàn cầu đến các quốc gia dễ bị tổn thương, cấu trúc bất bình đẳng của các hệ thống tài chính toàn cầu và các chiến lược giúp các quốc gia thời kỳ hậu chiến là một số ít các mảng trong đó đánh giá phát triển đóng góp lớn cho sự hiểu biết và khả năng pganr ứng trước những vấn đề nhiều sức ép này. Cuốn sách này là một công cụ để thông tin về sự xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình nói riêng và các hệ thống hành chính nói chung.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015182  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 669