Thư viện Lạc Hồng
Triển khai các hệ thống theo dõi và đánh giá: bộ công cụ phát triển năng lực

Ký hiệu xếp giá
352.3G400M
Dewey
352.3
Xuất bản
1. - Washington: Thông tấn; Ngân hàng Quốc tế, 2010
Mô tả
479tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hành chính công, hiệu quả hoạt động của các chính phủ
Ngày cập nhật
18/02/2012 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này cung cấp một lộ trình gồm các cấu phần có thể dẫn đến một hệ thống theo dõi và đánh giá bền vững: nó xác định tất cả các mảnh của trò chơi ghép hình hệ thống M&E. Việc sử dụng mô hình mới gồm 12 cấu phần có thể giúp trả lời câu hỏi như làm thế nào để đảm bảo tính bền vững trong đầu tư cho các hệ thống theo dõi và đánh giá.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1009