Thư viện Lạc Hồng
Vụ án Nguyến Ái Quốc ở Hồng Kông 1931-1933: tư liệu và hình ảnh

Ký hiệu xếp giá
335.434 627 1V500A
Dewey
335.434 627 1
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia; Bảo tàng Hồ chí Minh, 2004
Mô tả
286tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật
18/02/2012 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này giới thiệu những tài liệu và hình ảnh về vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, liên quan đến chín phiên toàn xét xử, cuộc đấu tranh trong nội bộ giới tư pháp và chính quyền Anh lúc bấy giờ, cuối cùng với sự giúp đỡ của luật sư Lôdơbi và cộng sự của ông, Bác đã được xét trắng án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005700  Còn  Rỗi          
100015187  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 283