Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ vi sinh

Ký hiệu xếp giá
660.62Co-S
Dewey
660.62
Xuất bản
Tái bản lần I. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
167tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 11:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở hoá sinh , Di truyền học của công nghệ vi sinh Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp Chương 4: Vi sinh vật trong sản suất rượu Chương 5: Vi sinh vật trong sản suất bia Chương 6: Vi sinh vật trong sản suất các chế phẩm từ sữa Chương 7: Thu nhận protein từ vi sinh vật Chương 8: Sử dụng các vi sinh vật phòng chống côn trùng và các bệnh có hại cho cây trồng Chương 9: Vi sinh vật với quá trình sử lý ô nhiễm môi trường nước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002544  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 484