Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn Anh - BS 1377:1990 - T2

Ký hiệu xếp giá
620.191 04Ca-D
Dewey
620.191 04
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
256tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 11:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
0. Giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Định nghĩa 3. Xác định các tính chất cố kết bằng buồng nén thủy khí 4. Xác định độ thấm bằng buồng cố kết thủy lực 5. Xác định các tính chất cố kết đẳng hướng bằng buồng nén 3 trục 6. Xác định độ thấm trong buồng nén 3 trục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002420  Còn  Rỗi          
100002421  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1453