Thư viện Lạc Hồng
Nhứt sư nhứt đề tử: truyện kể bằng thơ

Ký hiệu xếp giá
398.209 597NG527H
Dewey
398.209 597
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
469tr ; 21 cm
ISBN
9786047000616
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa, địa danh
Ngày cập nhật
20/02/2012 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nói đến các ông Đạo chơn chánh ở An Giang không ai không nghe biết cảm phục Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Văn Huyên, giáo chủ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương là tôn giáo rất đặc trưng "của dân tộc, do dân tộc và vì dân tộc". Cuốn sách này sưu tầm, trình bày và phân tích một số truyện kể bằng thơ về Đức Phật Thầy, đó là: Tiền giảng Đức Phật Thầy Tây An hồi cựu trào; Giảng mùa đông và Giảng năm ông mười sầu' Giảng nhà lá; Kim cổ kỳ quan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015204  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 675