Thư viện Lạc Hồng
Địa chí văn hóa xã Đại Thắng

Ký hiệu xếp giá
306.095 973 8 B510V
Dewey
306.095 973 8
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
247tr ; 21 cm
ISBN
9786049020667
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/02/2012 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: Đại Thắng - miền đất cổ đồng bằng Bắc bộ; truyền thống yêu nước cáh mạng của nhân dân xã Đại Thắng; sự phát triển nghề nông ven sông và các ngành nghề thủ công - thương nghiệp; những nét văn hóa trong sinh hoạt của người dân; nét đẹp trong phong tục, tập quán của nhân dân; tín ngưỡng - tôn giáo ở xã đại thắng; việc học hàng, khoa cử xã đại thắng; văn hóa nghệ thuật dân gian ở xã Đại Thắng; thần phả các làng xã Đại Thắng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015215  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1332