Thư viện Lạc Hồng
Mo tha khả lênh plời

Ký hiệu xếp giá
390.095 97B510H
Dewey
390.095 97
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
209tr ; 21 cm
ISBN
9786045900369
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
mo tha khả, mo lêng plời
Ngày cập nhật
23/02/2012 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mo là những làn điệu hát xướng trong lễ: lễ gia tiên, lễ tết, lễ cầu thần linh, lễ tang ... Cuốn sách này biên soạn đúng với trình tự diễn xướng mo tha khả, mo lêng plời của các ông mo cùng Nổ ở bản Thải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015221  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1287