Thư viện Lạc Hồng
Đất sét : Hướng dẫn - Dạy nghề

Ký hiệu xếp giá
666Đa-S
Dewey
666
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 1998
Mô tả
194tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các hệ keo sét - nước Chương 3: Một số đặc điểm của lưu biến học Chương 4: Thể nhão dẻo của hệ sét - nước Chương 5: Biến đổi trong quá trình gia nhiệt Chương 6: Sự tạo thành đất sét trong thiên nhiên Chương 7: Khai thác và tuyển lọc Chương 8: Sản xuất gốm xây dựng Chương 9: Sản xuất vật liệu sứ Chương 10: Sét hoạt hóa - Xi măng Chương 11: Các khoáng sét trong đất tự nhiên Chương 12: Sản xuất nhôm và các hợp chất của nó Chương 13: Những ứng dụng đa dạng khác của đất sét Chương 14: Đại cương về xác định thành phần của đất sét
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002423  Còn  Rỗi          
100002424  Còn  Rỗi          
100002425  Còn  Rỗi          
100002426  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1878