Táy pú xấc - kẻn kéo: truyện thơ Thái ở Tây Bắc

Ký hiệu xếp giá
398.209 597 V561TR
Dewey
398.209 597
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
513tr ; 21 cm
ISBN
9786045900635
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
truyện thơ
Ngày cập nhật
25/02/2012 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu hai truyện thơ Táy pú xấc và kẻn kéo của người Thái ở Tây Bắc. Táy pú xấc là một tác phẩm sử thi lớn của dân tộc Thái nơi đây, có nghĩa là "kể ông cha chinh chiến", kén kẻo là một truyện thơ cổ nổi tiếng được lưu truyền trong nội bộ người Thái.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015235  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 864