Thư viện Lạc Hồng
Analysis for financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15H636
Dewey
658.15
Xuất bản
9. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
448tr ; 23 cm
ISBN
9780071268820
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial management
Ngày cập nhật
27/02/2012 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: assessing the financial health of the firm, planning future financial, financing operations, evaluating investment opportunities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002017  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1140