Thư viện Lạc Hồng
Essentials of economics

Ký hiệu xếp giá
330 S3344e
Dewey
330
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007
Mô tả
ISBN
9780073402796
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business, economics, economy
Ngày cập nhật
28/02/2012 08:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: the challenges of economics; the U.S economy; supply and demand; consumer demand; supply decisions; competition; monopoly; the labor market; government intervention; the business cycle; aggregate supply and demand; fiscal policy; money and banks; motetary policy; economic growth; theory and reality; international trade.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002018  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1731