Thư viện Lạc Hồng
Tín ngưỡng lúa nước vùng đất tổ

Ký hiệu xếp giá
390.095 972 1NG527KH
Dewey
390.095 972 1
Xuất bản
1. - H.: Thời đại, 2011
Mô tả
200tr ; 21 cm
ISBN
9786049167096
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tín ngưỡng
Ngày cập nhật
28/02/2012 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tín ngưỡng lúa nước và cây lúa nước đã tạo nên bước phát triển của văn hóa tâm linh, tạo nên một nền văn hóa tồn tại suốt hàng nghìn năm lịch sử. cuốn sách này nghiên cứu về nguồn gốc tín ngưỡng lúa nước, tín ngưỡng phồn thực với nông nghiệp trồng lúa, các nghi lễ cơ bản, trò chơi, lễ tục trong tín ngưỡng lúa nước ... Đặc biệt đi sâu nghiên cứu về tín ngưỡng lúa nước ở vùng đất tổ Phú Thọ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015299  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1509