Thư viện Lạc Hồng
Dây rừng và chim thú ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên

Ký hiệu xếp giá
577.309 597 55TR120S
Dewey
577.309 597 55
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả
335tr ; 21 cm
ISBN
9786047000982
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/03/2012 08:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách nghiên cứu về ý nghĩa và công dụng của các loại dây rừng và động vật tới đời sống con người ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh phú Yên. Sách gồm hai phần chính: Dây rừng tại cao nguyên Vân Hòa và chim thú tại huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015314  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1115