Thư viện Lạc Hồng
Văn hóa giao duyên Mường Trong

Ký hiệu xếp giá
398.095 974 1 H407A
Dewey
398.095 974 1
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả
543tr ; 21 cm
ISBN
9786047001057
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn học dân gian
Ngày cập nhật
07/03/2012 09:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu, sưu tầm về văn hóa giao duyên của người Mường Trong, hệ thống văn hóa giao duyên của người Mường Trong gồm có: chơi bòn, ký thác hoa văn, xường tình: xường tình gồm hai diễn xướng là chơi bông chơi hoa và gài hoa đan trái. Nội dung sách gồm có: đi tìm nguyên dạng văn hóa giao duyên Mường Trong, xường leo lá, xướng lêênh Pơợc, phán han: cái va xở trày cái va leo là.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015320  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 812