Thư viện Lạc Hồng
Văn hóa Huế trong gia đình và họ tộc thế kỷ XVII-XIX

Ký hiệu xếp giá
398.095 974 9 L250NG
Dewey
398.095 974 9
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
407tr ; 24 cm
ISBN
9786045900031
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2012 02:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách nghiên cứu văn hóa gia đình ở Huế. Nội dung sách gồm năm phần chính: khái quát về xứ Huế trong lịch sử; cội nguồn họ tộc Huế; cơ sở văn hóa gia tộc Huế; đời sống văn hóa vật thể; đời sống văn hóa phi vật thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015340  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 515