Tòng Đón - Ăm Ca và quam xon cốn

Ký hiệu xếp giá
390.209 597 18 NG527V
Dewey
390.209 597 18
Xuất bản
1. - Lao động, 2011
Mô tả
315tr ; 21 cm
ISBN
9786045900611
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
truyền thuyết
Ngày cập nhật
09/03/2012 04:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tòng Đón - Ăm Ca là truyện truyền thuyết dân gian dân tộc Thái được lưu lại tại vùng Mường La và thành phố Sơn La miền Tây Bắc xa xưa. Quan xon cồn - những lời khuyên răn dân gian xưa của người Thái Sơn La. Sách sưu tầm truyện Tòng Đón - Ăm Ca và 125 bài thơ khuyên răn dân gian xưa của người Thái Đen và Thái Trắng Mộc Châu - Sơn La (từ năm 1908 về trước)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015337  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 859