Thư viện Lạc Hồng
Trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu dân tộc Chăm ở Phú Yên

Ký hiệu xếp giá
390.209 597 55K100S
Dewey
390.209 597 55
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả
743tr ; 21 cm
ISBN
9786047001699
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
trường ca
Ngày cập nhật
10/03/2012 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách sưu tầm, giới thiệu trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu của người Chăm ở Phú Yên. Trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu có nêu lên sự mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, mà cái ác này không phải giữa người và người mà là giữa người và ác thú. Như con đại bàng ác quỷ, trăn giàng, rắn giàng, cọp đen của giàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015336  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 675