Thư viện Lạc Hồng
Lễ cấp sắc Pựt Nùng

Ký hiệu xếp giá
390.095 97NG527TH
Dewey
390.095 97
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
265tr ; 21 cm
ISBN
9786045900055
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa dân gian
Ngày cập nhật
14/03/2012 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu lễ cấp sắc Pựt Nùng và văn bản hành lễ. Pụt hay Pựt là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng mang đặc trưng Shaman giáo của người Nùng, là một hình thức diễn xướng dân gian mang đậm tính nguyên hợp của người Nùng Lễ cấp sắc là thủ tục bắt buộc đối với người muốn làm nghề Pụt, để chính thức bước vào nghề.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015323  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 679