Thư viện Lạc Hồng
The ELT grammar book: a teacher-friendly reference guide

Ký hiệu xếp giá
428.0071F5279e
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Burlingame, Calif.: Alta Book Center Publishers, 2002
Mô tả
569tr ; 25 cm
ISBN
9781882483907
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp, giáo viên ngôn ngữ
Ngày cập nhật
16/03/2012 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is a reference for teachers of English to speakers of other languages and it's a grammar book with many differences. The purpose of this book is to make difficult, but basic areas of English grammar more comprehensible to a wide range of people.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002023  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 864