Thư viện Lạc Hồng
Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng

Ký hiệu xếp giá
390.095 971 2NG527TH
Dewey
390.095 971 2
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
286tr ; 21 cm
ISBN
9786046203032
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tín ngưỡng
Ngày cập nhật
17/03/2012 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu đời sống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Tày ở khu vực biên giới Việt - Trung thuộc xã Quang Long, huyện Hạ Lạng, tỉnh Cao Bằng. Nội dung cụ thể gồm: tổng quan về những vấn đề nghiên cứu; các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Tày ở khu vực biên giới Hạ Lạng, Cao Bằng, hiện trạng đời sống tín ngưỡng của người Tày ở khu vực biên giới Hạ Lạng, Cao Bằng, vai trò của các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong đời sống người Tày khu vực biên giới Hạ Lạng, Cao Bằng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015342  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 844