Thư viện Lạc Hồng
Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng

Ký hiệu xếp giá
726.109 597 CH500QU
Dewey
726.109 597
Xuất bản
1. - H.: Dân trí, 2011
Mô tả
147tr ; 21 cm
ISBN
9786045900239
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phong tục, nghi lễ
Ngày cập nhật
20/03/2012 03:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Đây là công trình nghiên cứu của tác giả về kiến trúc chùa, bia đá chùa và chuông đồng chùa Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015374  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 679