Thiên bản lục kỳ huyền thoại đất Sơn Nam

Ký hiệu xếp giá
398.209 597 38 B510V
Dewey
398.209 597 38
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
255tr ; 21 cm
ISBN
9786046203100
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Sự tích
Ngày cập nhật
20/03/2012 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thiên Bản tức huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ngày nay, có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú, nhất là truyền thuyết lịch sử và truyện cổ dân gian, tiêu biểu là: Thiên bản lục kỳ, gồm các truyện kể về sáu nhân vật kỳ tài trên đất Vụ Bản. Đó là: đại tướng Tam Ranh ở làng Bảo Ngũ, Cường Đạo đại vương ở làng Bối La, Trạng Lường Lương Thế Vinh ở làng Cao Hương, Bà Chúa Liễu Hạnh ở Kẻ Dầy, Bà Chúa Thông Khê Trịnh thái phi Trần Ngọc Đài ở làng Thông Khê, Quận công Ngô Đình Điền ở làng Bảo Ngũ. Sách sưu tầm, giới thiệu sự tích các nhân vật nói trên dưới dạng các mẩu truyện kể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015372  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 928