Thư viện Lạc Hồng
Dân ca Cao Lan ở Bắc Giang

Ký hiệu xếp giá
398.959 725D120C
Dewey
398.959 725
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
436tr ; 21 cm
ISBN
9786046201779
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dân ca
Ngày cập nhật
21/03/2012 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu về người Lao Lan và dân ca Cao Lan ở Bắc Giang; sưu tầm những bài dân ca Cao Lan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015363  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 904