Thư viện Lạc Hồng
Nhạc khí của người H'Rê ở Quảng Ngãi

Ký hiệu xếp giá
390.095 975 4NG527TH
Dewey
390.095 975 4
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2011
Mô tả
175tr ; 21 cm
ISBN
9786045000595
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhạc khí
Ngày cập nhật
27/03/2012 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: khái quát về địa lý, tự nhiên và văn hóa dân gian của tộc người H'Rê ở Quảng Ngãi; nhạ khí của người H'Rê; giá trị văn hóa, nghệ thuật và phương hướng bảo tồn, phát huy nhạc khí H'Rê. Ngoài ra phần phụ lục có hồ sơ nghệ nhân H'Rê, một số bài bản nhạc khí H'Rê.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015383  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1180