Thư viện Lạc Hồng
Văn hóa dân gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị

Ký hiệu xếp giá
398.095 974 7Y600TH
Dewey
398.095 974 7
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2011
Mô tả
201tr ; 21 cm
ISBN
9786045000717
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa dân gian
Ngày cập nhật
27/03/2012 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị. Nội dung gồm có: trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên tộc người, dân số và sự biến động dân cư; thiết chế xã hội cổ truyền - chế độ sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự phân hóa giàu nghèo; hôn nhân và gia đình của người Bru - Vân Kiều; đời sống tâm linh, tang ma và lễ hội cổ truyền; đôi nét về văn học nghệ thuật của người Bru - Vân Kiều.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015385  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2597