Thư viện Lạc Hồng
Laser spectroscopy: proceedings of the XVI international conference, Palm Cove, Queensland, Australia, 13-18 July 2003

Ký hiệu xếp giá
621.36 L3434 2004
Dewey
621.36
Xuất bản
World Scientific, 2004
Mô tả
395tr ; 24 cm
ISBN
9789812386168
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/04/2012 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: precision spectroscopy; ultrafast spectoscopy; quantum degenerate gases; cold molecules and cold collisions; atom optics and interferometry; cavity QED; quantum optics and quantum information; novel applications and new laser sources; medical applications.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002032  Còn  Rỗi          
200002033  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 703