Thư viện Lạc Hồng
Perspectives of polarons

Ký hiệu xếp giá
530.416 C55937p 1996
Dewey
530.416
Xuất bản
1. - Singapore; River Edge, N.J.: World Scientific, 1996
Mô tả
250tr ; 23 cm
ISBN
9789810227784
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
polarons
Ngày cập nhật
05/04/2012 03:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: papers based on the workshop "Perspectives of polarons"; papers based on the workshop "autolocalized electron states in ordered and disordered systems"
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002042  Còn  Rỗi          
200002043  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 711