Thư viện Lạc Hồng
The superconducting state in magnetic fields: special topics and new trends

Ký hiệu xếp giá
530.412 S1116s 13
Dewey
530.412
Xuất bản
1. - River Edge, N.J.: World Scientific, 1998
Mô tả
324tr ; 23 cm
ISBN
9810233744
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
magnetic fields
Ngày cập nhật
07/04/2012 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains 15 chapters: magnetic flux in interfaces in YBCO; the symmetry of the superconducting order parameter and low-field magnetic properties in high-temperature superconductors; the vortex phase transition in YBa2Cu3O7-δ; numerical simulations of magnetic properties of high-temperature superconductors; quantum melting and quantum creep of vortex matter in thin films of a-Nb3Ge; quantum liquid of vortices in superconductors; vortex lattice structure in LuNi2B2C; vortex lattice transitions; high frequency electrodynamics of cuprate superconductors in the vortex state; de haas-van alphen effect in the vortex state of type-II superconductors; quantized landau levels in superconductors; vortex lattice imaging and spectroscopic studies of flux lines by scanning tunneling microscopy; vortex structure in clean type II superconductors(TMTSF)2X; singlet versus triplet superconductivity in quasi-one-dimensional systems: magnetic field effects.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002064  Còn  Rỗi          
200002065  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 483