Thư viện Lạc Hồng
Sổ tay xử lý nước - T2

Ký hiệu xếp giá
628.162 TK
Dewey
628.162
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
1505tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 02:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
9. Xử lý nước sơ bộ 10. Lắng - Tuyển nổi 11. Phương pháp sinh học hiếu khí 12. Mêtan hóa 13. Thiết bị lọc nước 14. Phương pháp trao đổi ion hiện đại 15. Tác loại bằng màng lọc 16. Loại bỏ khí, sục khí, hóa hơi 17. Ôxy hóa - khử trùng 18. Nén và ổn định bùn 19. Xử lý bùn 20. Dự trữ và phân phối chất phản ứng 21. Đo lường, kiểm tra, điều chỉnh tự động và giám sát 22. Xử lý nước sinh hoạt 23. Xử lý nước bể bơi 24. Xử lý nước thải đô thị 25. Xử lý và điều hòa nước công nghiệp 26. Các quá trình sản xuất công nghiệp và xử lý nước thải
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002501  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1795