Thư viện Lạc Hồng
Lectures on phase transitions

Ký hiệu xếp giá
530.4 Y949l 1990
Dewey
530.4
Xuất bản
1. - New Jersey: World Scientific, 1990
Mô tả
238tr ; 23 cm
ISBN
9971504928
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phase transitions
Ngày cập nhật
10/04/2012 09:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains 15 chapters: exoerimental characteristics; thermodynamic quantities; model hamiltonials; degeneration and quasiaverages; methods of quasiaveraging; phenomenon of condensation; homogeneous fluctuations; transfer matrix method; renormalization group approach; fluctuations and instability; phase mixing; competition on interactions; fluctuations and relaxation; neutron scattering; nonequilibrium transitions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002078  Còn  Rỗi          
200002079  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 745