Thư viện Lạc Hồng
Low-dimensional organic conductors

Ký hiệu xếp giá
537.62 G743l 1992
Dewey
537.62
Xuất bản
1. - New Jersey: World Scientific, 1992
Mô tả
306tr ; 23 cm
ISBN
9810204779
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
organic conductors
Ngày cập nhật
10/04/2012 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides a review of the physical properties of quasi-one-dimensional molecular materials, such as ionradical salts, charge transfer complexes and conducting polymers. chapter 1 introduces the book with a historical survey of research in organic conducting materials as well as provides an interview properties and potential applications of Low-dimensional organic conductors.Chapter 2 concentrates on the properties of electronic one-dimentional systems, while chapter 3 through 5 discuss the conductors. The discussion also includes new topics such as organic superconductions of heterogeneous organic molecules and molecular structures. Finally, Chapter 7 presents perspectives on the development and modernisation of organic molecular materials.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002076  Còn  Rỗi          
200002077  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 554