Thư viện Lạc Hồng
Hóa học phân tích

Ký hiệu xếp giá
543.002 Ho-T
Dewey
543.002
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả
339tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cân bằng Ion trong dung dịch nước Phần 2: Một số phương pháp định lượng hóa học Phần 3: Giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1297