Thư viện Lạc Hồng
Quản trị ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12QU105TR
Dewey
332.12
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
378tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngân hàng thương mại
Ngày cập nhật
12/04/2012 02:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trong giáo trình này các tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Quản trị ngân hàng thương mại dùng cho sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành khác tương tự. Nội dung gồm có: tổng quan về Quản trị ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hội nhập; quản trị vốn sử hữu, quản trị tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng thương mại; quản trị thu nhập, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; quản trị các nguồn nhân lực khác của ngân hàng thương mại Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015420  Còn  Rỗi          
100015421  Còn  Rỗi          
100015422  Còn  Rỗi          
100015423  Còn  Rỗi          
100015424  Còn  Đang mượn  nv0000573  Hoàng Thị Quỳnh Anh  24/03/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 570