Thư viện Lạc Hồng
Bài tập & bài giải Kế toán chi phí

Ký hiệu xếp giá
657.420 76H531L 2012
Dewey
657.420 76
Xuất bản
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2012
Mô tả
366tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán chi phí
Ngày cập nhật
12/04/2012 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập kế toán chi phí, có phần bài giải: những vấn đề chung về kế toán chi phí; khái niệm - phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015426  Còn  Rỗi          
100015427  Còn  Rỗi          
100015428  Còn  Rỗi          
100015429  Còn  Rỗi          
100015430  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 253