Thư viện Lạc Hồng
Kế toán chi phí

Ký hiệu xếp giá
657.42NG527KH
Dewey
657.42
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2011
Mô tả
374tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán chi phí
Ngày cập nhật
12/04/2012 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các phương pháp xác định chi phí trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, có nghiên cứu vận dụng hệ thống kế toán chi phí các nước phù hợp với thực tiễn quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung cụ thể gồm: vai trò của kế toán chi phí; mục tiêu của kế toán chi phí và phân loại chi phí; ước lượng chi phí; hệ thống kế toán chi phí theo công việc; hệ thống kế toán chi phí theo quá tình sản xuất; phân bổ chi phí sản xuất kết hợp; phân bổ chi phí ở các bộ phận phục vụ; đặc điểm kế toán chi phí ở doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán chi phí trong hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015435  Còn  Rỗi          
100015436  Còn  Rỗi          
100015437  Còn  Rỗi          
100015438  Còn  Rỗi          
100015439  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1283