Thư viện Lạc Hồng
Trang bị điện Máy xây dựng

Ký hiệu xếp giá
621.302 8 Tr-D
Dewey
621.302 8
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1998
Mô tả
220tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cơ sở truyền động điện và đặc tính động cơ điện Chương 2: Diều chỉnh tốc độ truyền động điện Chương 3: Chọn công suất động cơ điện Chương 4: Thiết bị và khí cụ điều khiển bảo vệ hệ thống truyền động điện Chương 5: Nguyên tắc cơ bản của điều khiển tự động truyền động điện Chương 6: Trang bị điện cho máy xúc máy nâng vận chuyển Chương 7: Thiết bị và sơ đồ truyền động điện Chương 8: Thiết bị điện ôtô - Máy kéo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002551  Còn  Rỗi          
100002552  Còn  Rỗi          
100002553  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 986